Breaking News

GM เรียกคืนรถ 7 ล้านคันทั่วโลกเพื่อเปลี่ยนถุงลมนิรภัย

              GM เจนเนอรัลมอเตอร์สจะเรียกคืนรถกระบะขนาดใหญ่และ SUV ประมาณ 7 ล้านคันทั่วโลกเพื่อเปลี่ยนถุงลมนิรภัยที่อาจเป็นอันตราย การประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์หลังจากที่รัฐบาลสหรัฐบอกกับผู้ผลิตรถยนต์ว่าต้องเรียกคืนรถ 6 ล้านคันภายในประเทศ บริษัทกล่าวว่าจะไม่ต่อสู้กับการตัดสินใจแม้ว่าจะเชื่อว่ายานพาหนะปลอดภัยบริษัท จะใช้เงินประมาณ 1.2 พันล้านดอลลาร์หรือราว 1 ใน 3 ของรายได้สุทธิในปีนี้               ผู้ผลิตรถยนต์ได้ยื่นคำร้องต่อหน่วยงานสี่ครั้งตั้งแต่ปี 2559 เพื่อหลีกเลี่ยงการเรียกคืนการยืนยันว่าถังเติมลมของถุงลมนิรภัยปลอดภัยบนท้องถนนและในการทดสอบ แต่สำนักงานบริหารความปลอดภัยการจราจรบนทางหลวงแห่งชาติเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาปฏิเสธคำร้องโดยกล่าวว่าเครื่องสูบลมยังคงเสี่ยงต่อการระเบิด เจ้าของร้องเรียนต่อ NHTSA...