ข่าวทั่วไป หน้าแรก

คนอเมริกัน ไม่จ่ายภาษีเงินได้

61%ของ คนอเมริกันไม่จ่ายภาษีเงินได้ของรัฐบาลกลาง การระบาดใหญ่และมาตรการกระตุ้นของรัฐบาลกลางส่งผลให้จำนวนชาวอเมริกันที่ไม่ต้องจ่ายภาษีเงินได้