ข่าวทั่วไป หน้าแรก

Facebook Inc. เปลี่ยนชื่อตัวเองเป็น Meta

Facebook Inc. ตัวเองเป็น Meta ท้าทายบริษัทอื่นๆ ที่ท้าทาย Facebook ท่องและตาม Facebook ถูกตาม Meta Platforms Inc.เรียกหรือเรียกร้องว่า Meta ประสงค์ถึงสิ่งที่ Mark Zuckerberg กล้าพูดตรง ๆ กล้าที่จะกล้าพัฒนาเทคโนโลยีเซอร์ราวด์ใหม่ “metaverse” กล้าพูดได้เลยว่าคุ้มแน่นอน Facebook อย่างน้อยก็ในตอนนี้ หัวหน้าผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูง […]