ข่าวทั่วไป หน้าแรก

Myanmar ตกงาน 1.6 ล้านตำแหน่งในปี 2564

Myanmar ตกงาน 1.6 ล้านตำแหน่งในปี 2564 เมียนมาร์สูญเสียงานราว 1.6 ล้านตำแหน่งในปี 2564 ท่ามกลางความสั่นสะเทือนจากการระบาดของโควิด-19 และการรัฐประหารของกองทัพ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ระบุเมื่อวันศุกร์ ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีชั่วโมงทำงานลดลงประมาณ 18 เปอร์เซ็นต์ในปี 2564 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งเทียบเท่ากับเวลาที่จ้างโดยคนงานเต็มเวลา 3.1 ล้านคน อ้างจากหน่วยงานของ UN

เกษตรกรรม การก่อสร้าง การผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป การท่องเที่ยว และการบริการ เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดจากผลพวงรัฐประหารในเดือนกุมภาพันธ์ 2564โดยสูญเสียงานระหว่าง 27 ถึง 31 เปอร์เซ็นต์ของงานทั้งหมด เกษตรกรในชนบทได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากความขัดแย้งทางอาวุธ ความรุนแรง และความไม่มั่นคง นำไปสู่การพลัดถิ่นและบ่อนทำลายการดำรงชีวิต หน่วยงานสหประชาชาติ ระบุ

Myanmar ตกงาน 1.6 ล้านตำแหน่งในปี 2564 เมียนมาร์สูญเสียงานราว 1.6 ล้านตำแหน่งในปี 2564 ท่ามกลางความสั่นสะเทือนจากการระบาด

Myanmar สูญเสียงานระหว่าง 27% ถึง 31%

ความสูญเสียในชั่วโมงทำงานและการจ้างงานส่งผลกระทบอย่างไม่สมส่วนกับผู้หญิง ซึ่งถือเป็นการสูญเสียงานส่วนใหญ่อย่างท่วมท้นในภาคส่วนเครื่องแต่งกายและการท่องเที่ยวและการบริการ หน่วยงานสหประชาชาติกล่าวว่าตลาดแรงงานของประเทศยังคงเปราะบางเกือบหนึ่งปีหลังจากการรัฐประหาร การปฏิวัติทางทหารและการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้คนงานหลายล้านคนในเมียนมาร์ตกอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้าย Donglin Li เจ้าหน้าที่ประสานงานของ ILO เมียนมาร์ กล่าว

เรากำลังเห็นการพลิกกลับของความก้าวหน้าหลายปีในตลาดแรงงาน หากเป็นเช่นนี้ต่อไป ก็จะนำไปสู่ความยากจนและความไม่มั่นคงที่เพิ่มขึ้นทั่วประเทศเท่านั้น เมียนมาร์ต้องเผชิญกับความไม่มั่นคงและความรุนแรงนับตั้งแต่นายพลอาวุโส มิน อ่อง หล่าย เข้ายึดอำนาจจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยของอองซานซูจีเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ในเดือนตุลาคม กองทุนการเงินระหว่างประเทศประเมินว่าเศรษฐกิจเมียนมาร์หดตัว 17.9% ในปี 2564 หลังจากเติบโต 3.2% ในปี 2563

เรียบเรียงข่าวสารโดย : แทงบอล

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o